Veelgestelde Vragen

Neem gerust contact op bij onduidelijkheden

Hoe lang duurt een mediation traject?

Zonder enige achtergrondinformatie is het lastig te zeggen. Gemiddeld probeer ik een traject binnen 4-6 weken af te ronden, maar het hangt van verschillende factoren af. Na een intakegesprek kan ik hier meer over zeggen.

Waar vinden de gesprekken plaats?

De locatie van de gesprekken wordt in onderling overleg bepaald. Belangrijk is dat het een neutrale locatie is en dat privacy en vertrouwelijkheid gewaarborgd kunnen worden. Gesprekken kunnen eventueel ook op locatie van de werkgever plaatsvinden, maar alleen als dit om een neutrale ruimte gaat en alle betrokkenen hiermee akkoord zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, zal opdrachtgever zelf op eigen kosten een neutrale ruimte regelen in overleg met de mediator. De mediator kan desgewenst ook meedenken en zelf een ruimte voorstellen. Deze kosten zijn altijd voor de opdrachtgever.

Is mediation alleen mogelijk in Rotterdam?

Nee hoor. Ik richt me met name op Rotterdam en de Drechtsteden, gezien de reistijd. Maar alles kan in overleg.
Tijdens corona is het zelfs mogelijk om online mediations uit te voeren, maar dit heeft niet mijn voorkeur.

Wie kan opdracht geven voor een mediation traject?

Dit kan zowel de werknemer als de werkgever doen. Wat van belang is, is dat beide partijen bereid zijn tot mediation om een conflict of vervelende situatie op te lossen. Het kan ook zo zijn dat een bedrijfsarts mediation adviseert. Mediation is altijd onpartijdig en neutraal.

Wie betaalt de kosten van de mediation?

Hier worden vooraf afspraken over gemaakt. In veel gevallen is het de werkgever die de factuur betaalt, maar dit is altijd in overleg.

Wat houdt het ADR register in?

Het ADR is een kwaliteitsregister voor o.a. mediators. Iedereen die bij dit register is aangesloten valt onder het klacht -en tuchtreglement en is professioneel opgeleid. Voor meer informatie verwijs ik naar: www.adr-register.com