Werkwijze

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Een mediation traject is in een aantal fasen te verdelen:

Kennismaking

Naar aanleiding van het eerste contact wordt een vrijblijvend kennismakingsgesprek ingepland.

Intake

Enkele dagen na de kennismaking neem ik contact op om te bespreken of het traject vervolg krijgt. Als dit het geval is worden de intakegesprekken gepland. Deze gesprekken plan ik altijd met beide partijen afzonderlijk. Beide partijen worden hierover geïnformeerd.
Tijdens deze gesprekken worden de uitgangspunten en de voordelen van mediation toegelicht, wordt aan partijen de gelegenheid geboden om hun verhaal te vertellen en is er ruimte om vragen te stellen. Naar aanleiding van deze gesprekken besluiten we of we het traject met elkaar in gaan.

Mediationtraject

Wanneer na de intakegesprekken besloten wordt om het traject via mediation voort te zetten worden alle concrete afspraken en spelregels in een mediation overeenkomst vastgelegd. Vervolgens worden de gesprekken gepland. Het is per situatie verschillend hoeveel gesprekken er nodig zijn. Gemiddeld duurt een traject 8-10 uur. Belangrijk is steeds dat beide partijen bereid zijn op zoek te gaan naar een oplossing.

Afronding

Als partijen overeenstemming hebben bereikt over de afspraken, worden deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.